03 tháng 1 2009


Quýt Bắc Sơn vừa chua vừa ngọt
Chua ngọt vì đất , đá, lá rừng
 Lá rừng thơm nhả hương cho quả
 Đất , đá vôi vun gốc cây trồng
 Giữa rừng xanh đất rộng mênh mông
Ngút ngàn cây quýt cứu nhà nông
Thoát đói nghèo nhờ mùa quýt ngọt
Nông thôn no đủ có nhà xây

Ô tô khắp trốn trở về đây

Xếp đầy xe những lồ quýt ngọt

Bon bon đường làng chở về xuôi

Cô gái Tày mỉm cười vẫy gọi :

- Sang năm quýt ngọt còn nhiều hơn !

Các anh nhớ về , em vẫn đợi...
Dương hồng
TÌM HIỂU VỀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Thơ Đường Luật là gì? Bảng niêm luật Thơ Đường Các thể loại Thơ Đường Câu đối trong Thơ Đường Lỗi bệnh trong Thơ Đường Xướng họa trong Thơ Đường Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Bát Cú