20 tháng 2, 2021

Tết trồng câyTết trồng cây
Xuân về Tết lại diễn trồng cây
Cuốc xẻng com lê gót mặc giày
Chậu nước khăn tay mừng hỷ hả
Nghêu ngao cổ thụ hứng tràn đầy
Khều khều gẩy gẩy vòi ông tưới
 Móc móc day day xúc kiểu thầy
Vẫn nhớ năm xưa lời Bác dạy
Xuân về Tết lại diễn trồng cây

Bài thơ liên quan

Không có nhận xét nào: