12 tháng 2, 2019

Vịnh cái lỗ cắm cờ

Vịnh cái lỗ cắm cờ


Vịnh cái lỗ cắm cờ  
Trăm rưỡi tiền mua lỗ cắm cờ
Lòn tròn như cái khở khờ khơ
  Cờ ông cán lớn luồn vừa khít
Của bác nhỏ thời chẳng lỏng lơ
Tết đến lỗ vầy anh vẫn ước
Xuân về cờ vậy chị hay mơ
Phất phơ mấy bữa cờ kia rút
  Bỏ lại bên hè lỗ tớ hơ
TÌM HIỂU VỀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT

Thơ Đường Luật là gì? Bảng niêm luật Thơ Đường Các thể loại Thơ Đường Câu đối trong Thơ Đường Lỗi bệnh trong Thơ Đường Xướng họa trong Thơ Đường Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Bát Cú