Khất thực

Khất thực

Khất thực 
Giác Ngộ Ba Vàng đấu tố nhau
Con nhang phật tử cũng làu bàu
Phê bình quán triệt đông kim cổ
Lý luận Lào Miên xuống mãi tàu
Sắc sắc không không thành xỏ lá
Đồng đồng chí chí ván này đau
Còn nghe báo hiếu nghề tu đạo
Khất thực năm nay bại vẫn giàu!


  Bài thơ "Khất Thực" thể hiện một cách thú vị tình hình đấu tố giữa những con nhang Phật tử và việc phê bình, quán triệt, và lý luận trong cộng đồng. Dưới đây là một số điểm phân tích về nội dung và ngôn ngữ của bài thơ:
  1. Hình ảnh đấu tố hài hước:

  2. "Giác Ngộ Ba Vàng đấu tố nhau, Con nhang phật tử cũng làu bàu" - Sử dụng hình ảnh của việc đấu tố để miêu tả tình hình giữa những người theo đạo Phật và những người tham gia cuộc đấu tố.

  3. Châm biếm và sự phê bình:

  4. "Phê bình quán triệt đông kim cổ, Lý luận Lào Miên xuống mãi tàu" - Châm biếm về việc phê bình và quán triệt, đồng thời nêu lên hình ảnh việc lý luận giảm giá trị xuống thấp như lý luận Lào Miên.

  5. Sự mỉa mai với sự đồng đồng chí chí:

  6. "Sắc sắc không không thành xỏ lá, Đồng đồng chí chí ván này đau" - Mỉa mai về việc giữ gìn mặt mũi và sự đồng lòng, đồng chí nhưng vẫn có thể gây ra đau đớn.

  7. Kết luận với sự hài hước: "Còn nghe báo hiếu nghề tu đạo, Khất thực năm nay bại vẫn giàu" - Kết luận bằng cách hài hước, với việc nói về việc bại trong cuộc đấu tố nhưng vẫn giàu có trong tâm hồn, khát thực nghệ thuật tu đạo.


Bài thơ tạo ra một bức tranh châm biếm và hài hước về các yếu tố xã hội và tâm linh trong cộng đồng!

Đăng nhận xét