15/11/2021

Thịt bòThịt bò
Chúng nó đồn ông chén thịt bò!
Thường dân mõm vẩu lại so đo
Lát vàng bốn chín thòng vô mỏ
Rau muống còn như mớ thịt bò?

Tải game chén thịt bò
Download Now
TÌM HIỂU VỀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Thơ Đường Luật là gì? Bảng niêm luật Thơ Đường Các thể loại Thơ Đường Câu đối trong Thơ Đường Lỗi bệnh trong Thơ Đường Xướng họa trong Thơ Đường
Bài Trước
Bài Sau

0 comments: