30/07/2021

Bánh mỳ


Bánh mỳ
Đáy giếng ếch ngồi phán rất to
Bầu trời rộng lớn dáng tròn vo
Giống như thánh họ nòi nhà nó
Sáng đỏ trưa vàng tối xám tro
Dập dịch nơi đây là chuyện nhỏ
Lang băm khẩu hiệu thét ra trò
Bánh mỳ thiết yếu ông đành bỏ
Cháo bẹ rau rừng chén mới no
TÌM HIỂU VỀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Thơ Đường Luật là gì? Bảng niêm luật Thơ Đường Các thể loại Thơ Đường Câu đối trong Thơ Đường Lỗi bệnh trong Thơ Đường Xướng họa trong Thơ Đường
Bài Trước
Bài Sau

0 comments: