18/11/2021

Thánh rắc hành


Thánh rắc hành
Mõm vẩu a dua mõm dát vàng
Làm thân xe đẩy nỡ xen ngang
Trời tây có thánh bò đang phát
Xứ Việt không vừa khỉ học sang
Rau muống mà dư ra bạc nhạc
Thì thôi cháo bẹ món ăn xoàng
Năm điều Bác dạy giờ quên lãng
Mõm vẩu a dua mõm dát vàng

Tải game chén thịt bò
Download Now
TÌM HIỂU VỀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Thơ Đường Luật là gì? Bảng niêm luật Thơ Đường Các thể loại Thơ Đường Câu đối trong Thơ Đường Lỗi bệnh trong Thơ Đường Xướng họa trong Thơ Đường
Bài Trước
Bài Sau

0 comments: