18/11/2021


Thánh rắc hành
Mõm vẩu a dua mõm dát vàng
Làm thân xe đẩy nỡ xen ngang
Trời tây có thánh bò đang phát
Xứ Việt không vừa khỉ học sang
Rau muống mà dư ra bạc nhạc
Thì thôi cháo bẹ món ăn xoàng
Năm điều Bác dạy giờ quên lãng
Mõm vẩu a dua mõm dát vàng

0 bình luận: