Bạn có thơ tự sáng tác? Gửi tác phẩm!

Bến đò ngang

BẾN ĐÒ NGANG

BẾN ĐÒ NGANG
Mai rời cõi tạm níu mùi nhang
Thiết tưởng đời cua đã rụng càng
Chẳng muốn chui hầm nhưng sập lỗ
Không chờ lột xác phải vùi hang
Dù ta khổ phận đường cơm áo
Dẫu hắn nhàn thân cảnh bạc vàng
Đoạn cuối xin tròn câu nghĩa tử
Chung chiều vẫn một bến đò ngang./.
LCT 18/07/2023
Bút danh Lê cảnh Tiến
Địa chỉ email [email protected]

"Bến Đò Ngang" là một bài thơ mang đầy tình cảm và triết lý về cuộc sống của tác giả Lê Cảnh Tiến. Dưới đây là một số điểm nổi bật trong bài thơ:

1. **Mai rời cõi tạm níu mùi nhang:**
- Có thể hiểu như là sự chấp nhận sự tạm bợ, thoái lạc, hoặc là sự chấp nhận sự tạm bợ trước cái chết.
- "Níu mùi nhang" có thể là hình ảnh của sự gắn bó, kỷ niệm.

2. **Thiết tưởng đời cua đã rụng càng:**
- "Đời cua" có thể là biểu tượng của cuộc sống, sự phồn thịnh. Việc "rụng càng" có thể ám chỉ sự giảm sút, suy thoái.

3. **Chẳng muốn chui hầm nhưng sập lỗ:**
- Tình huống khó khăn, khó khăn đến nỗi không muốn chui vào tình cảnh khó khăn, nhưng đôi khi không tránh khỏi.

4. **Không chờ lột xác phải vùi hang:**
- Hình ảnh của sự thay đổi, phát triển. Không đợi chờ sự lột xác thì phải chấp nhận sự chôn vùi, không có sự thay đổi.

5. **Dù ta khổ phận đường cơm áo:**
- Mô tả cuộc sống khó khăn, đầy thử thách, nơi mà mọi người chỉ có thể chú trọng vào những cơm áo hàng ngày.

6. **Dẫu hắn nhàn thân cảnh bạc vàng:**
- So sánh cuộc sống khổ cực của tác giả với người khác có cuộc sống dư dả, giàu có.

7. **Đoạn cuối xin tròn câu nghĩa tử, chung chiều vẫn một bến đò ngang:**
- Tả sự hòa mình với số phận, sự chấp nhận cái chết. "Bến đò ngang" có thể hiểu là điều cuối cùng, nơi mọi người đều phải đối diện.
Bài thơ này chứa đựng nhiều triết lý về cuộc sống, về sự đối mặt với khó khăn và sự chấp nhận số phận.

Đăng nhận xét