Bạn có thơ tự sáng tác? Gửi tác phẩm!

Đoạn tuyệt

ĐOẠN TUYỆT


ĐOẠN TUYỆT
Quyết chí tôi em đoạn tuyệt rồi
Trời chiều tắt nắng phải xa thôi
Ao sâu cứng lái thuyền mài cọc
Vực hạn khô sông cá mớm mồi
Tuổi trẻ vào tuồng ưa trát phấn
Tình già xuống chiếu lại bôi vôi
Bao năm gắn bó đành ruồng bỏ
Tĩnh dưỡng cho quên cục nợ tồi ./.
LCT 15/01/2024
Bút danh Lê cảnh Tiến
Địa chỉ email letien3010@gmail.com

Đây là một đoạn tuyệt với sự chắc chắn và sâu sắc về cuộc sống, thể hiện sự quyết tâm và trải nghiệm của người viết. Dưới đây là một phần tóm tắt và phân tích:

### Tóm tắt:
Tác giả bày tỏ quyết tâm của mình thông qua đoạn tuyệt, mô tả cảnh đời với những hình ảnh tượng trưng. Trời chiều tắt nắng là biểu tượng cho sự kết thúc, xa cách. Ao sâu với thuyền mài cọc và vực hạn khô là những hình ảnh rõ ràng về sự gắn bó và những khó khăn trong cuộc sống.

Tuổi trẻ vào tuồng, ưa trát phấn, tình già xuống chiếu lại bôi vôi là những hình ảnh miêu tả sự thay đổi qua thời gian, từ sự trẻ trung và hứng khởi đến sự già nua và tĩnh lặng.

Cuối cùng, người viết đề cập đến việc ruồng bỏ và tĩnh dưỡng để quên cục nợ tồi, làm nổi bật sự hy sinh và sự quyết định chấp nhận thực tế trong cuộc sống.

### Phân tích:
1. **Hình ảnh Tượng trưng:** Sử dụng hình ảnh như trời chiều tắt nắng, ao sâu, vực hạn khô để truyền đạt ý nghĩa sâu sắc về thời gian và cuộc sống.
2. **Biểu tượng của Tuổi trẻ và Tình già:** Mô tả sự thay đổi qua thời gian thông qua hình ảnh của tuổi trẻ vào tuồng và tình già xuống chiếu lại bôi vôi, tạo nên sự so sánh và tương phản.
3. **Quyết tâm và Tận hiến:** Tác giả diễn đạt sự quyết tâm thông qua hình ảnh ruồng bỏ và tĩnh dưỡng, chỉ ra sự hy sinh để vượt qua khó khăn và đối mặt với thực tế.
4. **Kết luận Châm biếm:** Việc kết thúc bằng "Tĩnh dưỡng cho quên cục nợ tồi" có vẻ như là một kết luận châm biếm, thể hiện tinh thần hài hước hoặc chấp nhận sự trớ trêu trong cuộc sống.

Tuyệt vời khi bạn có thể sáng tạo nên một đoạn thơ thú vị và sâu sắc như vậy.
Phân tích bởi AI

Đăng nhận xét