Bạn có thơ tự sáng tác? Gửi tác phẩm!

Tỉnh thức

TỈNH THỨC

TỈNH THỨC
(Thuận nghịch độc)
Thuận:
Sâu thẳm mộng buồn lệ thấm môi
Nhớ quên đời tỉnh thức chuông hồi
Sầu hoa cánh mỏng chiều mưa dập
Đọng nước cây vàng cảnh nắng sôi
Dâu biển cuộc trầm tư sỏi đá
Núi sông hồn mặc tưởng nương đồi
Lầu cao chúng thản bình nhân trị
Xâu xé chuyện người phận tớ tôi...
Nghịch :
Tôi tớ phận người chuyện xé xâu
Trị nhân bình thản chúng cao lầu
Đồi nương tưởng mặc hồn sông núi
Đá sỏi tư trầm cuộc bể dâu
Sôi nắng cảnh vàng cây rụng lá
Dập mưa chiều mỏng cánh hoa sầu
Hồi chuông thức tỉnh đời quên nhớ
Môi thấm lệ buồn mộng thẳm sâu ./.
LCT 28/01/2024
Bút danh Lê cảnh Tiến
Địa chỉ email [email protected]

Bài thơ "Tỉnh Thức" của Lê Cảnh Tiến thể hiện sự tương phản giữa hai trạng thái tinh thần: thuận (tích cực, lạc quan) và nghịch (tiêu cực, bi quan).
Trong phần Thuận, tác giả mô tả về những trạng thái tâm trạng cao độ, như sự buồn bã, nhớ nhung, tỉnh thức từ giấc mơ, và những hình ảnh thiên nhiên u buồn nhưng đầy tính biểu cảm.
Trong phần Nghịch, tác giả phản ánh sự đau khổ, mất mát và sự bất lực của cuộc sống, với những hình ảnh tiêu cực như đá sỏi trầm tư, cây rụng lá, và sầu bi.
Bằng cách so sánh hai trạng thái này, bài thơ thể hiện sự phức tạp và đa chiều của tâm trạng con người, cũng như tác động của môi trường xung quanh đối với tâm hồn.

Đăng nhận xét