Gót mỏi

Gót mỏi

GÓT MỎI
Mỏi gót đời quanh cõi tục trần
Ta đành chấp nhận phải dừng chân
Thù manh thế sự tình chia khổ
Hận nẻo phù sinh nghĩa xé phần
Những bóng ma chiều chưa bỏ cuộc
Khi bầy quỷ rối vẫn cầm cân
Nhiều hôm lệ đẫm sầu đôi mắt
Giấu nỗi buồn trong cảnh nợ nần ./.

Lê cảnh Tiến 04/02/2024
Dường như bài thơ "Gót Mỏi" của Lê Cảnh Tiến thể hiện sự mệt mỏi và nỗi buồn của nhân vật chính trong cuộc sống. Đầu tiên, bài thơ mô tả sự mệt mỏi của nhân vật thông qua hình ảnh "mỏi gót đời" và việc "đành chấp nhận phải dừng chân". Điều này cho thấy sự kiệt quệ, sự thất vọng và sự chấp nhận của nhân vật đối với cuộc sống.

Bên cạnh đó, bài thơ cũng thể hiện sự khốn khó và đau khổ trong cuộc sống thông qua việc nói về "thù manh thế sự", "hận nẻo phù sinh" và "nỗi buồn trong cảnh nợ nần". Những từ ngữ này tạo ra một bức tranh u ám về cuộc sống đầy thách thức và khó khăn của nhân vật.

Hơn nữa, việc sử dụng hình ảnh "bóng ma chiều chưa bỏ cuộc" và "bầy quỷ rối vẫn cầm cân" thể hiện rằng cuộc sống của nhân vật vẫn đầy rẫy những khó khăn và áp lực, không có điểm dừng nào cho sự mệt mỏi của họ.

Tóm lại, bài thơ này phản ánh sâu sắc về sự mệt mỏi, khó khăn và nỗi buồn của nhân vật trong cuộc sống, đồng thời thể hiện sự hi vọng yếu ớt trong bức tranh u tối của thế giới xung quanh.

Đăng nhận xét