15.2.24

Lời tự tình mùa đông

Lời tự tình mùa đông

LỜI TỰ TÌNH MÙA ĐÔNG
Trăng buồn gác giữa biển mồ côi
Khoảnh gió vào đông rã cạnh đồi
Vẫn buổi mưa về chao nước đọng
Đang ngày bão dậy cuốn nhà trôi
Tình xa chẳng hẹn mùa chăn đắp
Mộng vỡ nào mong cảnh bếp bồi
Bến cũ con thuyền nghiêng bậc lở
Câu hò rụng xuống gãy vành nôi ./.

LCT 17/11/2023
Bút danh Lê Cảnh Tiến
Địa chỉ email letien3010@gmail.com

Bài thơ chứa hình ảnh mùa đông lạnh lẽo và cảm xúc u buồn. Đoạn đầu với hình ảnh "Trăng buồn gác giữa biển mồ côi" tạo ra một không gian u tối và cô đơn. 

Cảm giác của một người đang đối diện với sự cô đơn và xa cách trong mùa đông được thể hiện qua việc miêu tả về "Tình xa chẳng hẹn mùa chăn đắp" và "Mộng vỡ nào mong cảnh bếp bồi". 

Hình ảnh của "Bến cũ con thuyền nghiêng bậc lở" và "Câu hò rụng xuống gãy vành nôi" cũng tạo ra một cảm giác mất mát và buồn bã. Tuy nhiên, qua những cảm xúc đau buồn, có vẻ như có sự đề cao và tôn vinh vẻ đẹp trong sự thăng trầm của cuộc sống.

TÌM HIỂU VỀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT

Thơ Đường Luật là gì? Bảng niêm luật Thơ Đường Các thể loại Thơ Đường Biến thể của Thơ Đường Câu đối trong Thơ Đường Lỗi bệnh trong Thơ Đường Xướng họa trong Thơ Đường Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt
Scan QR code to download App Now !
Quét mã QR để tải xuống ứng dụng!