Đi về phía cuối ngày

Đi về phía cuối ngày

ĐI VỀ PHÍA CUỐI NGÀY
Buồn ta nhẩm tính cuộc thăng trầm
Hận bể nhân tình ngõ mắt thâm
Nếu những mùa hoa còn trổ nụ
Thì đêm kỷ niệm sẽ ươm mầm
Xuân thời đã ngả bên chiều vắng
Tuổi mộng đang tàn giữa bóng râm
Mãi dặn lòng chưa mòn lý tưởng
Vì chân hạnh phúc vẫn trong tầm ./.
Tác giả:LCT 16/03/2024


 Bài phân tích này nhằm đào sâu vào bài thơ "Đi Về Phía Cuối Ngày" của Lê Cảnh Tiến. Bài thơ này thể hiện một tâm trạng buồn bã và lắng đọng tại cuối ngày, phản ánh sự tiêu tan của những ước mơ, hy vọng và tình yêu trong cuộc sống. Tác giả sử dụng ngôn từ tinh tế và hình ảnh sắc bén để diễn đạt cảm xúc của mình, tạo nên một bức tranh tối tăm và lạc lõng.

**Nội dung:**

- **Tâm trạng và cảm xúc:** Bài thơ thể hiện một tâm trạng buồn bã và lắng đọng tại cuối ngày, với những cảm xúc tiêu cực như buồn bã, hận thù và sự tiêu tan.

- **Biểu đạt và ngôn ngữ:** Lê Cảnh Tiến sử dụng ngôn từ tinh tế và hình ảnh sắc bén để diễn đạt cảm xúc của mình. Cấu trúc câu được sắp xếp một cách tỉ mỉ, tạo nên một luồng ý tưởng liền mạch và sâu sắc.

- **Chủ đề và ý nghĩa:** Chủ đề chính của bài thơ xoay quanh cuộc sống, tình yêu và hy vọng. Tác giả phản ánh về sự trôi qua của thời gian, những thăng trầm trong cuộc sống và sự mất mát. Ý nghĩa của bài thơ là khuyến khích người đọc suy ngẫm về ý nghĩa của cuộc sống và giá trị của tình yêu và hy vọng.

- **Tác động:** Bài thơ này có tác động sâu sắc đến người đọc bằng cách kể lại những cảm xúc và trải nghiệm mà nhiều người có thể đồng cảm. Nó có thể khiến người đọc suy ngẫm và cảm thấy động lòng trước những khía cạnh khác nhau của cuộc sống.

**Kết luận:**

Bài thơ "Đi Về Phía Cuối Ngày" của Lê Cảnh Tiến là một tác phẩm mới trong văn học Việt Nam, với sự kết hợp tinh tế giữa ngôn ngữ, hình ảnh và cảm xúc để diễn đạt những suy tư sâu sắc về cuộc sống và tình yêu. Nó tạo ra một bức tranh đầy cảm xúc và ý nghĩa, đồng thời gợi lên những suy tư sâu xa về ý nghĩa của cuộc sống và giá trị của tình yêu và hy vọng.

Đăng nhận xét