27 tháng 12 2008

Hai bố con,hai người lính

Hai bố con,hai người lính
Bố đi chiến đấu Miền Nam
Tại hậu phương con cũng là chiến sĩ
Viết đơn xin đi nhập ngũ
Súng trên vai đầu đội mũ tai bèo
Dù cho nhiều dốc nhiều đèo
Vượt Trường Sơn gió reo theo người lính
Ra chiến trường , dù hy sinh
Hai bố con hai người lính chiến binh
Bố chỉ huy con là lính
Công lao bố cao như đỉnh Trường Sơn
Nghĩa tình con dài như suối
Sóng đôi nhau trong gia đình nhà binh
Hai bố con,hai người lính
Hòa bình rồi đều là cựu chiến binh

06-12-08
Dương hồng