01 tháng 4, 2019

Bước tới tiếp dân

tiep cong dan


Bước tới tiếp dân
Bước tới tiếp dân thấy mấy bà,
Ngổn ngang tài liệu đứng lân la.
Xì xèo ô cửa cô nguyền chú,
Toang toác hiên sân trẻ mắng già.
Tố cáo ,đau lòng dân mất đất
Đơn từ, xót ruột lũ quan gia
Buồn ông chủ tịch họp không đến
Một mảnh tờ đơn,ta với ta.
TÌM HIỂU VỀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT

Thơ Đường Luật là gì? Bảng niêm luật Thơ Đường Các thể loại Thơ Đường Câu đối trong Thơ Đường Lỗi bệnh trong Thơ Đường Xướng họa trong Thơ Đường Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Bát Cú