10 tháng 5 2019

Sợ Hãi

Sợ Hãi
Sợ Hãi
  Sợ ông cục trưởng chống tham ô
Hãi bọn tham quan
đến đái tồ
Sợ đám cáo chồn thôi muốn đẩy
Hãi bầy vượn hú ngại nhào vô
Sợ mang tiếng nhục nên ông rống
Hãi gánh phận hèn ấy lão hô:
Sợ lũ quan
tham nào phải tớ
Hãitham nhũng có dù ô!