Bạn có thơ tự sáng tác? Gửi tác phẩm!

Cách ly

cách ly
 
 

Cách ly
Ly cách! cách ly, lách cách ly!
Bia hơi chúng vẫn nhậu tỳ tỳ
Nơi này dập dịch then cài kĩ
Ly cách! cách ly, lách cách ly!

Bài thơ "Cách ly" của tác giả Đá Văn Bèo là một bài thơ trào phúng, thể hiện sự phê phán, châm biếm đối với những người không chấp hành nghiêm quy định cách ly phòng chống dịch bệnh.

Bài thơ mở đầu bằng việc nhắc lại quy định cách ly:

Ly cách! cách ly, lách cách ly!

Câu thơ sử dụng điệp ngữ "ly cách" để nhấn mạnh quy định cách ly của chính phủ. Quy định này được đưa ra nhằm mục đích phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Tiếp theo, bài thơ miêu tả một thực trạng trái ngược với quy định cách ly:

Bia hơi chúng vẫn nhậu tỳ tỳ

Câu thơ sử dụng hình ảnh "bia hơi" để chỉ những người không chấp hành nghiêm quy định cách ly. Những người này vẫn nhởn nhơ đi nhậu, tụ tập, bất chấp nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Bài thơ kết thúc bằng việc nhắc lại quy định cách ly:

Nơi này dập dịch then cài kĩ Ly cách! cách ly, lách cách ly!

Câu thơ sử dụng điệp ngữ "ly cách" để nhấn mạnh sự cần thiết của việc thực hiện nghiêm quy định cách ly.

Nhìn chung, bài thơ "Cách ly" là một bài thơ trào phúng có giá trị hiện thực cao. Bài thơ đã góp phần phê phán, châm biếm những người không chấp hành nghiêm quy định cách ly phòng chống dịch bệnh, đồng thời kêu gọi mọi người nâng cao ý thức, chung tay phòng chống dịch bệnh.

Dưới đây là một số ý kiến phân tích chi tiết hơn về bài thơ:

  • Cách sử dụng ngôn ngữ: Bài thơ sử dụng ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu, gần gũi với đời sống. Bài thơ cũng sử dụng một số biện pháp nghệ thuật như điệp ngữ, câu hỏi tu từ để nhấn mạnh chủ đề của bài thơ.
  • Cách sử dụng hình ảnh: Bài thơ sử dụng hình ảnh sinh động, giàu sức gợi để thể hiện sự phê phán, châm biếm đối với những người không chấp hành nghiêm quy định cách ly.
  • Nội dung và ý nghĩa: Bài thơ thể hiện sự phê phán, châm biếm đối với những người không chấp hành nghiêm quy định cách ly, đồng thời kêu gọi mọi người nâng cao ý thức, chung tay phòng chống dịch bệnh.

Bài thơ "Cách ly" là một bài thơ hay và ý nghĩa, góp phần nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng.

Phân tích bởi Bard

Đăng nhận xét