21.5.20

Thất ngôn tháng năm

Tức cảnh Pác Bó


Tức cảnh Pác Bó
(Xướng)
Sáng ra bờ suối, tối vào hang,
Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng.
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng ,
Cuộc đời cách mạng thật là sang.
 Hồ Chí Minh

Tức cảnh Pác Bó

(Họa)
Lịch sử Đông Lào chuyện cái hang
Chùn chân mỏi gối Bác năng sàng
Phò Nga Xô thắng oai danh Đảng
Bám đít Mỹ nhào Ngụy kém sang
Đá Văn Bèo

Bài thơ "Tức cảnh Pác Bó" của tác giả Đá Văn Bèo là một bài thơ trào phúng, thể hiện sự châm biếm, đả kích những hành vi, tư tưởng sai trái của một số cán bộ lãnh đạo ở Đông Lào.

Bài thơ mở đầu bằng việc kể lại một câu chuyện lịch sử của Đông Lào:

Lịch sử Đông Lào chuyện cái hang

Câu thơ sử dụng hình ảnh "cái hang" để ám chỉ những cán bộ lãnh đạo ở Đông Lào. Câu thơ này thể hiện sự châm biếm, đả kích những cán bộ lãnh đạo này vì họ chỉ biết trốn tránh trách nhiệm, không dám đương đầu với khó khăn, thử thách.

Tiếp theo, bài thơ miêu tả sự mệt mỏi, chán nản của những cán bộ lãnh đạo này:

Chùn chân mỏi gối Bác năng sàng

Câu thơ sử dụng hình ảnh "chùn chân mỏi gối" để miêu tả sự mệt mỏi, chán nản của những cán bộ lãnh đạo này. Câu thơ này cũng thể hiện sự châm biếm, đả kích những cán bộ lãnh đạo này vì họ không có tinh thần phấn đấu, vươn lên.

Trong hai câu thơ tiếp theo, bài thơ miêu tả sự dựa dẫm, ỷ lại của những cán bộ lãnh đạo này:

Phò Nga Xô thắng oai danh Đảng Bám đít Mỹ nhào Ngụy kém sang

Câu thơ "Phò Nga Xô thắng oai danh Đảng" thể hiện sự dựa dẫm, ỷ lại của những cán bộ lãnh đạo này vào sự giúp đỡ của Liên Xô và Trung Quốc. Câu thơ "Bám đít Mỹ nhào Ngụy kém sang" thể hiện sự dựa dẫm, ỷ lại của những cán bộ lãnh đạo này vào sự giúp đỡ của Mỹ.

Nhìn chung, bài thơ "Tức cảnh Pác Bó" là một bài thơ trào phúng có giá trị hiện thực cao. Bài thơ đã góp phần phê phán những hành vi, tư tưởng sai trái của một số cán bộ lãnh đạo ở Đông Lào, đồng thời thể hiện sự quan tâm, lo lắng của tác giả đối với tình hình của Đông Lào.

Phân tích bởi Bard

TÌM HIỂU VỀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT

Thơ Đường Luật là gì? Bảng niêm luật Thơ Đường Các thể loại Thơ Đường Biến thể của Thơ Đường Câu đối trong Thơ Đường Lỗi bệnh trong Thơ Đường Xướng họa trong Thơ Đường Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt
Scan QR code to download App Now !
Quét mã QR để tải xuống ứng dụng!