19 tháng 5, 2021

Bầu cửBẦU CỬ
Một đống thiên tài Đảng đã gom
Nhân dân thỏa sức nhét vào hòm
Làng bên xã dưới cùng thôn xóm
Trống giục cờ hoa phướn đỏ lòm
Đại biểu tai trần dường lõm bõm
Ông nghè mắt thịt vẫn chưa nom
Trên tay danh sách dài hom hỏm
Gạch đít ai đây?chín mõm mòm!

Bài thơ liên quan

Không có nhận xét nào: