Bạn có thơ tự sáng tác? Gửi tác phẩm!

Bầu cử


Bầu cử

Bầu cử
Một đống thiên tài Đảng đã gom
Nhân dân thỏa sức nhét vào hòm
Làng bên xã dưới cùng thôn xóm
Trống giục cờ hoa phướn đỏ lòm
Đại biểu tai trần dường lõm bõm
Ông nghè mắt thịt vẫn chưa nom
Trên tay danh sách dài hom hỏm
Gạch đít ai đây?chín mõm mòm!

  Bài thơ "Bầu Cử" tạo ra một bức tranh hài hước và châm biếm về quá trình bầu cử, đặc biệt là trong bối cảnh chính trị. Dưới đây là một số điểm phân tích về nội dung và ngôn ngữ của bài thơ:
  1. Miêu tả quá trình bầu cử:

  2. "Một đống thiên tài Đảng đã gom, Nhân dân thỏa sức nhét vào hòm" - Bài thơ mô tả quá trình bầu cử một cách mỉa mai, thể hiện sự "thiên tài" của Đảng trong việc tổ chức và kiểm soát quá trình bầu cử.

  3. Châm biếm những đại biểu:

  4. "Đại biểu tai trần dường lõm bõm, Ông nghè mắt thịt vẫn chưa nom" - Sử dụng hình ảnh hài hước để châm biếm những đại biểu, miêu tả về vẻ ngoài của họ, đặc biệt là với ngôn ngữ châm biếm về đôi tai trần và mắt thịt.

  5. Thể hiện sự nhức nhối:

  6. "Trên tay danh sách dài hom hỏm, Gạch đít ai đây? chín mõm mòm!" - Sự đau đầu và khó khăn của việc lựa chọn giữa những ứng cử viên được thể hiện qua việc "gạch đít" trên danh sách, sự nhức nhối và khó khăn trong quá trình lựa chọn.

  7. Ngôn ngữ hài hước và châm biếm:

  8. "Trống giục cờ hoa phướn đỏ lòm, Làng bên xã dưới cùng thôn xóm" - Sử dụng ngôn ngữ hài hước và châm biếm để mô tả hình ảnh của cờ hoa phướn đỏ lòm, tạo nên một bức tranh vui nhộn và độc đáo.

Bài thơ tập trung vào việc châm biếm và lấy làm hài hước về quá trình bầu cử, thể hiện quan điểm châm biếm của tác giả về một khía cạnh của chính trị.

Đăng nhận xét