Tháng tư về

Tháng tư về


Tháng tư về

Tháng bốn có anh giải phóng quân
Nhiều hơn quản giáo lẫn công thần
Có người tập kết xuôi phương bắc
Có kẻ dong buồm muốn thoát thân
Có chị nông dân mừng chiến thắng
Có nàng áo trắng mắt thâm quầng
Còn nghe khúc ruột xa ngàn dặm
Năm nảo năm nao chạy tụt quần
Bài thơ "Tháng tư về" tưởng nhớ và miêu tả những sự kiện trong tháng Tư, một tháng có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong đất nước. Dưới đây là một số điểm phân tích về nội dung và ngôn ngữ của bài thơ:

  1. Góc nhìn lịch sử:

  2. "Tháng bốn có anh giải phóng quân, Nhiều hơn quản giáo lẫn công thần" - Bài thơ mở đầu với sự kỷ niệm về sự kiện quan trọng trong lịch sử Việt Nam, việc giải phóng quân trong tháng Tư.

  3. Đa dạng cảm xúc:

  4. "Có người tập kết xuôi phương bắc, Có kẻ dong buồm muốn thoát thân" - Thể hiện sự đa dạng trong tâm trạng và quyết định của những người tham gia sự kiện lịch sử, từ người tập kết để chiến đấu đến người muốn trốn thoát.

  5. Mảnh đời dân làng:

  6. "Có chị nông dân mừng chiến thắng, Có nàng áo trắng mắt thâm quầng" - Mô tả mảnh đời của những người dân làng, từ người nông dân mừng chiến thắng đến người phụ nữ áo trắng có vẻ mệt mỏi và mắt thâm quầng sau những thời kỳ khó khăn.

  7. Âm nhạc và nỗi nhớ xa cách:

  8. "Còn nghe khúc ruột xa ngàn dặm, Năm nảo năm nao chạy tụt quần" - Bài thơ sử dụng hình ảnh khúc ruột và nỗi nhớ xa cách để thể hiện tâm trạng của những người phải xa cách nhau trong những năm tháng đau khổ.

Bài thơ tạo ra một bức tranh đa chiều về tháng Tư, kết hợp giữa những sự kiện lịch sử và đời sống của những người dân bình thường, tạo nên một tác phẩm phản ánh sự đa dạng và phong phú của cuộc sống.

Đăng nhận xét