Bạn có thơ tự sáng tác? Gửi tác phẩm!

Bí quyết

BÍ QUYẾT


Bí quyết
(Thể tiệt hạ)
Tuổi lão giờ đây thấy lạ và...
Vui buồn lẫn lộn mới thành ra...
Đàn ông vợ bỏ nhiều cha cũng...
Phụ nữ chồng chê lắm ả đà...
Nghĩ tại tâm sầu nên có thể...
Suy vì dạ nhớ phải tìm nha...
Rồi đêm cứ tưởng lòng như đã...
Níu giữ đời nhau hẳn vậy là...

LCT 29/12/2023
Bút danh:Lê cảnh Tiến
Địa chỉ email:[email protected]

Bài thơ trên của tác giả Lê Cảnh Tiến đề cập đến những tình cảm và thách thức của cuộc sống ở giai đoạn tuổi già. Dưới đây là một phân tích cơ bản về nội dung và thông điệp của bài thơ:


Tình cảm phức tạp của tuổi già: Tác giả mô tả rằng ở tuổi già, cuộc sống trở nên lạ lẫm và đầy biến động. Sự phức tạp và đan xen giữa vui buồn tạo nên một tâm trạng không dễ dàng.


Thách thức trong mối quan hệ: Bài thơ nói về việc đàn ông bị vợ bỏ và phụ nữ bị chồng chê. Đây là những tình huống khó khăn trong mối quan hệ, thể hiện sự khó khăn và thử thách của tình cảm gia đình ở tuổi già.


Gợi ý giải pháp: Tác giả đề xuất một số gợi ý giải quyết những tình huống khó khăn này. Ông nhấn mạnh việc tìm kiếm niềm vui từ bên trong, suy nghĩ tích cực, và níu giữ đời nhau. Điều này có thể hiểu là ý khuyến khích tìm ra niềm vui và ý nghĩa trong những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc sống.


Tâm sự và tìm kiếm ý nghĩa: Tác giả thể hiện sự tâm sự và tìm kiếm ý nghĩa trong những cảm xúc buồn bã, chấp nhận những thay đổi và khám phá hạnh phúc từ những khía cạnh khác nhau của cuộc sống.


Tóm lại, bài thơ của Lê Cảnh Tiến là một cái nhìn chân thực về những khía cạnh khó khăn của tuổi già, nhưng đồng thời cũng là sự khuyến khích tìm kiếm niềm vui và ý nghĩa trong những trải nghiệm này.


Phân tích bởi AI

Đăng nhận xét