Bạn có thơ tự sáng tác? Gửi tác phẩm!

Ngày cuối năm

Ngày cuối năm

Ngày cuối năm

Hãy cận kề em buổi cuối cùng
Mai rồi ngược lối chẳng về chung
Buồn khi kẻ sống đời miên viễn
Khổ lúc người mơ cõi điệp trùng
Lệ dỗi đêm trào tuôn mép chảy
Canh sầu mộng vỡ cuốn lò nung
Nhìn sương nhỏ giọt buồn hiu hắt
Tiếc phải chờ nhau giữa mịt mùng
LCT 31/12/2O23
Bút danh Lê cảnh Tiến
Địa chỉ email
[email protected]


Bài thơ "Ngày cuối năm" của Lê Cảnh Tiến lấy chủ đề về những cảm xúc cuối năm, mang đầy nỗi buồn và sầu lạc. Tác giả sử dụng ngôn ngữ hình tượng và biểu cảm để diễn đạt những tâm trạng phức tạp trong ngày cuối cùng của năm.

Bài thơ mô tả sự cô đơn và xa cách, khi mỗi người đều bước đi trên con đường riêng biệt, không còn điểm gặp nhau. Cảm xúc buồn bên trong được thể hiện qua hình ảnh của kẻ sống đời miên viễn và người mơ cõi điệp trùng. Đêm dài đến với những giọt lệ dỗi, canh sầu trở thành cuộc sống như một cuốn lò nung vỡ.

Bức tranh buồn hiu hắt được mô tả qua hình ảnh sương nhỏ giọt, khiến cho người đọc cảm nhận được nỗi tiếc nuối và sự chờ đợi giữa mịt mùng của thời gian. 

 Phân tích bởi AI

Đăng nhận xét