Bạn có thơ tự sáng tác? Gửi tác phẩm!

Triều Tiên dân số giảm

Triều Tiên dân số giảm


Dân Số giảm
Việc nhà của mỗi một công dân
Sinh nở chưa tăng mãi giảm dần
Tên lửa hạt nhân ngày chúng tẩn
Mà sao đêm lại súng không vần
Dân giàu nước mạnh bà nên dận
Tướng giỏi binh tài lão phải mân
Chủ tịch Cao Ly sâm chẳng thiếu
Hay là gửi xuống tặng công dân?


 Bài thơ trình bày một tình hình xã hội Triều Tiên dân số giảm, trong khi những vấn đề khác như việc nhà của mỗi công dân, sinh nở chưa tăng mà ngược lại giảm dần. Nó đề cập đến mối lo ngại về nguy cơ chiến tranh hạt nhân, khi tên lửa hạt nhân có thể gây hậu quả đáng sợ.

 Dường như trong bài thơ, tác giả đã phản ánh sự nguy cơ và lo lắng về tình hình quốc tế, khi đêm đến lại đầy rẫy âm mưu và xung đột mà không có sự hiệu quả từ việc giữ gìn hòa bình.

Ngoài ra, bài thơ cũng nêu lên sự quan trọng của sự giàu có và mạnh mẽ của một quốc gia. Dân giàu, nước mạnh được mô tả như là nguồn lực để bảo vệ quốc gia, và tướng lãnh giỏi binh tài cánh như là yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia.

 Cuối cùng, bài thơ đề cập đến Chủ tịch Cao Ly, nhấn mạnh sự quan trọng của lãnh đạo trong quá trình đối mặt với những thách thức. Câu hỏi cuối cùng có vẻ là một cách trải nghiệm sự phân vân và trăn trở về quyết định của Chủ tịch Cao Ly - liệu ông có nên giữ quyền lực hay chia sẻ vấn nạn Triều Tiên dân số giảm.

  Nhìn chung, bài thơ này thể hiện sự lo ngại và tâm trạng của tác giả về tình hình xã hội và chính trị, cũng như đề cập đến những quyết định lãnh đạo quan trọng.

Phân tích bởi AI

Đăng nhận xét