01/06/2019

Quốc tế thiếu nhi

Quốc tế thiếu nhi

Quốc tế thiếu nhi
Quốc tế thiếu nhi thật lạ kì
Già thời khoái trẻ thèm ti
Tru môi đứa nhỏ măm đầu tí
Hóp miệng tay ghì lão kém chi
TÌM HIỂU VỀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Thơ Đường Luật là gì? Bảng niêm luật Thơ Đường Các thể loại Thơ Đường Câu đối trong Thơ Đường Lỗi bệnh trong Thơ Đường Xướng họa trong Thơ Đường
Scan QR code to download App Now !
Quét mã QR để tải xuống ứng dụng!
Bài Trước
Bài Sau

0 comments: