Trộm Đêm

TRỘM ĐÊM
TRỘM ĐÊM 
 Qua thời quá độ phải giàu to
 Dẫu phận già nua tuổi lết bò
 Khập khiễng đêm về đi phá cửa
 Âm thầm phố ngủ lại đào kho
 Tình em để trống mình ông dẫm
 Cảnh chị nằm không mỗi hắn dò
 Dưới dãy thông già sương ủ rụng
 Tang bồng phỉ chí lẽ nào lo ./. 
 LCT 08/01/2024 
 Bút danh Lê cảnh Tiến 
Địa chỉ email [email protected]

Bài thơ "Trộm Đêm" của Lê Cảnh Tiến thể hiện một cảm xúc sâu sắc về cuộc sống, tuổi già và những cảm xúc đan xen trong đêm. Dưới đây là một số gợi ý về cách hiểu bài thơ này:


1. **Chủ đề tuổi già và quá khứ:** Bài thơ mô tả hình ảnh của một người già, phải đối mặt với thời gian và những thách thức của cuộc sống. Điều này được thể hiện qua hình ảnh "phận già nua tuổi lết bò" và sự "khập khiễng đêm về."


2. **Hành động trái phép và tình cảm:**
- "Đi phá cửa" có thể được hiểu là hành động mạo hiểm, phá vỡ quy tắc để đối mặt với thách thức cuộc sống.
- "Tình em để trống mình ông dẫm" có thể là biểu hiện của sự cô đơn và mất mát trong tình cảm.


3. **Bức tranh đêm tĩnh lặng:**
- "Âm thầm phố ngủ lại đào kho" mô tả không khí yên bình của đêm, nhưng cũng có vẻ như có một hoạt động không bình thường.


4. **Hình ảnh thiên nhiên:**
- "Dưới dãy thông già sương ủ rụng" tạo ra một hình ảnh buổi sáng tĩnh lặng và yên bình, có thể tượng trưng cho sự dừng lại và suy ngẫm.


5. **Tình thần buồn bã và hỏi thăm:**
- "Tang bồng phỉ chí lẽ nào lo" thể hiện sự buồn bã và hỏi thăm về ý nghĩa cuộc sống. Câu hỏi này có thể là một cách khám phá tâm hồn và ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống.


Tóm lại, bài thơ của Lê Cảnh Tiến tạo ra một bức tranh về cuộc sống, tình cảm và sự trăn trở về ý nghĩa của cuộc sống, thường qua những hình ảnh tự nhiên và hành động tượng trưng.
Phân tích bơi AI

Đăng nhận xét