Lê Cảnh Tiến

Sự tích hoa Lưu Ly

Còn đó nỗi lo

Nhạt nhòa

Nối nhớ

Tết đơn giản

Sẽ mừng tuổi 100

Thất lễ

Qua những giấc mơ

Thật lòng

Đêm viễn xứ

Cạn lời

Tâm sự của hắn

Gót mỏi

Nỗi lòng người đi

Đêm trần gian

Hoang liêu

Hoàng hôn và em

Tuổi biết buồn

Tỉnh thức

Nước mắt thu