Thơ Đường Luật

Xin chút bình an

Ảo ảnh

Vẫn còn đó mùa đông

Tàn mơ

Gió mùa đông

Mưa phẳng

Chén rượu đầu năm

Giấc mộng mò côi

Một góc lòng