07 tháng 3, 2019

Mùng Tám Tháng Ba


Mùng Tám Tháng Ba

Mùng tám lại vào tháng thứ ba
Chị em phụ nữ thích đòi quà
Dù to hay nhỏ nàng đều khoái
Đưa trước chìa sau nhận chẳng tha

Lắm chú sẵn quà quên dúi tới
Nhiều anh lèn chặt ngại thò ra
Bàn dân thiên hạ đừng hoa hoét
Có tặng thì thôi cứ món nhà
TÌM HIỂU VỀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT

Thơ Đường Luật là gì? Bảng niêm luật Thơ Đường Các thể loại Thơ Đường Câu đối trong Thơ Đường Lỗi bệnh trong Thơ Đường Xướng họa trong Thơ Đường Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Bát Cú