07 tháng 3 2019

Mùng Tám Tháng Ba

Mùng Tám Tháng BaMùng Tám Tháng Ba

Mùng tám lại vào tháng thứ ba
Chị em phụ nữ thích đòi quà
Dù to hay nhỏ nàng đều khoái
Đưa trước chìa sau nhận chẳng tha

Lắm chú sẵn quà quên dúi tới
Nhiều anh lèn chặt ngại thò ra
Bàn dân thiên hạ đừng hoa hoét
Có tặng thì thôi cứ món nhà