31 tháng 5 2019

Mến Tặng Ông Chủ Tịch

Mến Tặng Ông Chủ Tịch
Mến Tặng Ông Chủ Tịch

Tướng Giáp xưa điều pháo khiển xa*
Nên ông chủ tịch cũng theo đà
Sáng bàn lấy đất dân làm giá
Chiều nhận đơn từ lại nhả ra
Bởi thói tham ăn đành nghẹn há
Vì quen hốc bậy hóc xương gà
CUỐI BÀI đồng chí đừng cay quá

ĐẠI HỌC như ngài chớ trách moa!
*Chú thích:Đồng chí phó Chủ tịch
 giải thích về việc đưa các 
hộ dân vào dự án treo 20 năm,sau đó 
có quyết định tách ra cũng giống như tướng Giáp
 đưa pháo vào lại kéo pháo ra
 ở trận Điện Biên Phủ năm xưa :))