17 tháng 2 2019

Bố Chồng Nàng Dâu

Bố Chồng Nàng DâuBỐ CHỒNG NÀNG DÂU

Lão khảo con dâu cái tội hư
Học sao bê bết điểm toàn trừ
Sáng
lên Phây búc coi ư ử
Chiều lại Za lô hóng ứ ư
Ông hỏi ruộng cày đêm
Bác nhờ nương cấy
sáng mày ừ
Bà con thấy đấy roi tôi dứ
Chẳng nát mông thời cũng đứ đư