Vịnh Cột Đèn

Vịnh Cột Đèn

Vịnh Cột Đèn
Thân cao mấy trượng bóng đui gài
Cũng gọi đèn đường cũng giống ai
Chiều tối than thân hờn bóng tối
Sớm mai trách phận tủi ban mai
Buồn ông nhà nước che con mắt
  Chán đấng sinh thành bịt lỗ tai
Ngày ước một đi không trở lại
Đêm chân mọc thoát trần ai

Cột đèn được miêu tả là một người khổng lồ, cao mấy trượng, nhưng lại có ánh sáng "đui gài". Điều này tượng trưng cho sự bất lực của cột đèn trong việc chiếu sáng cho những người đi đường.

Cũng gọi đèn đường cũng giống ai

Cột đèn cũng được gọi là "đèn đường", nhưng nó không thể chiếu sáng cho những người đi đường như những chiếc đèn đường khác. Điều này khiến cho cột đèn cảm thấy "giống ai".

Chiều tối than thân hờn bóng tối

Vào buổi chiều tối, khi màn đêm buông xuống, cột đèn lại phải đối mặt với bóng tối. Cột đèn cảm thấy "than thân hờn bóng tối" vì không thể chiếu sáng cho mọi người.

Sớm mai trách phận tủi ban mai

Vào buổi sáng sớm, khi ánh mặt trời ló dạng, cột đèn lại phải gánh chịu ánh sáng của mặt trời. Cột đèn cảm thấy "trách phận tủi ban mai" vì không thể chiếu sáng cho mọi người vào ban ngày.

Buồn ông nhà nước che con mắt

Cột đèn buồn bã vì "ông nhà nước" che con mắt của nó. Điều này tượng trưng cho sự bất lực của cột đèn trong việc chiếu sáng cho mọi người vì bị chính quyền ngăn cản.

Chán đấng sinh thành bịt lỗ tai

Cột đèn cũng chán nản vì "đấng sinh thành" bịt lỗ tai của nó. Điều này tượng trưng cho sự thất vọng của cột đèn đối với những người sáng tạo ra nó.

Ngày ước một đi không trở lại

Cột đèn ước mơ một ngày nào đó sẽ được "một đi không trở lại". Điều này tượng trưng cho sự khao khát được giải thoát khỏi sự bất lực và thất vọng của cột đèn.

Đêm mơ chân mọc thoát trần ai

Cột đèn còn mơ ước "chân mọc thoát trần ai". Điều này tượng trưng cho sự khao khát được tự do và hạnh phúc của cột đèn.

Bài thơ "Vịnh Cột Đèn" mang ý nghĩa sâu sắc. Bài thơ thể hiện sự bất lực và thất vọng của những người bị áp bức và bóc lột. Bài thơ cũng thể hiện khao khát được giải thoát khỏi sự bất công và áp bức của những người bị áp bức.

Dưới đây là một số ý kiến về bài thơ:

  • Bài thơ có ngôn ngữ giản dị, gần gũi, nhưng vẫn mang được ý nghĩa sâu sắc.
  • Bài thơ thể hiện được tâm trạng của những người bị áp bức và bóc lột.
  • Bài thơ cũng thể hiện được khát vọng giải thoát của những người bị áp bức.

Đăng nhận xét