Bạn có thơ tự sáng tác? Gửi tác phẩm!

Lang


Lang


Lang
Chẳng chém không băm nỏ vuốt cằm
Người ta thường bảo giống lang băm
Hay nghề bốc ...phét,Cô Vy bước!
Thạo khoản lòe... thang, Cúm đã nằm!


Bài thơ Lang của tác giả Đá Văn Bèo là một bài thơ trào phúng, châm biếm về những người tự xưng là "lang băm". Bài thơ sử dụng ngôn ngữ giản dị, gần gũi, kết hợp với hình ảnh ví von, so sánh, tạo nên giọng điệu hài hước, dí dỏm.

Bài thơ mở đầu bằng hai câu thơ giới thiệu về những người tự xưng là "lang băm". Những người này thường không có kiến thức, kỹ năng y tế, nhưng lại tự tin chữa bệnh cho người khác. Họ thường bị người ta chê cười, gọi là "lang băm".

Hai câu thơ tiếp theo nêu lên hai công việc mà những người tự xưng là "lang băm" thường làm. Công việc đầu tiên là "chém không băm nỏ vuốt cằm", tức là dùng dao chém, dùng nỏ bắn, dùng dao vuốt cằm để chữa bệnh. Công việc thứ hai là "bốc ...phét", tức là nói dối, bịa đặt để lừa người bệnh.

Hai câu thơ cuối cùng của bài thơ nêu lên hai kết quả của những công việc mà những người tự xưng là "lang băm" làm. Kết quả đầu tiên là "Cô Vy bước", tức là bệnh dịch Covid-19 lây lan. Kết quả thứ hai là "Cúm đã nằm", tức là bệnh cúm đã chết.

Bài thơ Lang đã thể hiện sự phê phán của tác giả đối với những người tự xưng là "lang băm". Những người này đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, đe dọa đến sức khỏe và tính mạng của người dân.

Phân tích chi tiết

  • Nội dung:

Bài thơ Lang của tác giả Đá Văn Bèo có nội dung phê phán những người tự xưng là "lang băm". Những người này thường không có kiến thức, kỹ năng y tế, nhưng lại tự tin chữa bệnh cho người khác. Họ thường bị người ta chê cười, gọi là "lang băm".

Bài thơ nêu lên hai công việc mà những người tự xưng là "lang băm" thường làm. Công việc đầu tiên là "chém không băm nỏ vuốt cằm", tức là dùng dao chém, dùng nỏ bắn, dùng dao vuốt cằm để chữa bệnh. Công việc thứ hai là "bốc ...phét", tức là nói dối, bịa đặt để lừa người bệnh.

Hai công việc này đều mang tính chất nguy hiểm, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho người bệnh.

Bài thơ cũng nêu lên hai kết quả của những công việc mà những người tự xưng là "lang băm" làm. Kết quả đầu tiên là "Cô Vy bước", tức là bệnh dịch Covid-19 lây lan. Kết quả thứ hai là "Cúm đã nằm", tức là bệnh cúm đã chết.

Hai kết quả này đều cho thấy tác hại của những người tự xưng là "lang băm".

  • Hình thức:

Bài thơ Lang được viết theo thể thơ bốn chữ, với bố cục ba khổ. Ngôn ngữ của bài thơ giản dị, gần gũi, kết hợp với hình ảnh ví von, so sánh, tạo nên giọng điệu hài hước, dí dỏm.

  • Giọng điệu:

Bài thơ Lang mang giọng điệu hài hước, dí dỏm. Giọng điệu này được thể hiện qua việc sử dụng ngôn ngữ giản dị, gần gũi, kết hợp với hình ảnh ví von, so sánh.

  • Nghệ thuật:

Bài thơ Lang sử dụng một số nghệ thuật như:

  • Ví von, so sánh: "Chém không băm nỏ vuốt cằm", "Cô Vy bước", "Cúm đã nằm"
  • Nói giảm, nói tránh: "bốc ...phét"

Những nghệ thuật này đã góp phần tạo nên giọng điệu hài hước, dí dỏm cho bài thơ.

Kết luận:

Bài thơ Lang của tác giả Đá Văn Bèo là một bài thơ trào phúng, phê phán những người tự xưng là "lang băm". Bài thơ đã thể hiện được sự hài hước, dí dỏm của tác giả, đồng thời cũng mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

Phân tích bởi Bard

Đăng nhận xét