25.10.20

Miền Trung


Miền TrungMiền Trung
Phong trào ủng hộ cứu miền Trung
Cả nước tranh nhau dập bão bùng
Nghệ sỹ khoe rằng chơi bạc thúng
Dân thời luộc bánh thổi cơm chung
Mì tôm nước ngọt sai thành đúng
Nón cối lương khô ngán phải dùng
Bá ngọ Đông Lào phường lủng củng
Đồng bào cần nhất tối giường rung!


 

Bài thơ Miền Trung của tác giả Đá Văn Bèo là một bài thơ phản ánh thực trạng của phong trào ủng hộ cứu miền Trung trong những năm gần đây. Bài thơ có thể chia làm hai phần:

 • Phần 1 (hai câu đầu): Nêu lên tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cả nước trong lúc miền Trung gặp thiên tai.
 • Phần 2 (sáu câu còn lại): Phê phán những hiện tượng tiêu cực trong phong trào ủng hộ cứu miền Trung, đó là:
  • Nghệ sĩ khoe mẽ, phô trương.
  • Người dân phải sử dụng những vật dụng không phù hợp với nhu cầu.
  • Chất lượng của các vật dụng được quyên góp không đảm bảo.
  • Một số người lợi dụng phong trào để trục lợi.

Bài thơ sử dụng ngôn ngữ giản dị, gần gũi, dễ hiểu. Hình ảnh thơ chân thực, sinh động. Bài thơ đã góp phần lên án những hiện tượng tiêu cực trong phong trào ủng hộ cứu miền Trung, đồng thời thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.

Phân tích chi tiết

 • Hai câu đầu:

Phong trào ủng hộ cứu miền Trung Cả nước tranh nhau dập bão bùng

Hai câu thơ nêu lên tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cả nước trong lúc miền Trung gặp thiên tai. Cả nước đồng lòng, chung tay góp sức để giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai.

 • Sáu câu còn lại:

Nghệ sỹ khoe rằng chơi bạc thúng Dân thời luộc bánh thổi cơm chung Mì tôm nước ngọt sai thành đúng Nón cối lương khô ngán phải dùng Bá ngọ Đông Lào phường lủng củng Đồng bào cần nhất tối giường rung!

Sáu câu thơ này phê phán những hiện tượng tiêu cực trong phong trào ủng hộ cứu miền Trung.

 • Nghệ sĩ khoe mẽ, phô trương: Nghệ sĩ khoe rằng mình đã quyên góp được một số tiền lớn để giúp đỡ đồng bào miền Trung. Tuy nhiên, số tiền đó được dùng để chơi bạc thúng, không hề giúp ích gì cho đồng bào.

 • Người dân phải sử dụng những vật dụng không phù hợp với nhu cầu: Người dân miền Trung phải sử dụng những vật dụng không phù hợp với nhu cầu của mình, như mì tôm, nước ngọt, nón cối, lương khô,... Những vật dụng này không thể đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của người dân trong lúc thiên tai.

 • Chất lượng của các vật dụng được quyên góp không đảm bảo: Các vật dụng được quyên góp không đảm bảo chất lượng, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

 • Một số người lợi dụng phong trào để trục lợi: Một số người lợi dụng phong trào để trục lợi, nhận tiền ủng hộ nhưng không chuyển đến tay người dân.

Bài thơ Miền Trung là một bài thơ phê phán những hiện tượng tiêu cực trong phong trào ủng hộ cứu miền Trung. Bài thơ đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc quyên góp ủng hộ đồng bào gặp thiên tai.

TÌM HIỂU VỀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT

Thơ Đường Luật là gì? Bảng niêm luật Thơ Đường Các thể loại Thơ Đường Biến thể của Thơ Đường Câu đối trong Thơ Đường Lỗi bệnh trong Thơ Đường Xướng họa trong Thơ Đường Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt
Scan QR code to download App Now !
Quét mã QR để tải xuống ứng dụng!

0 comments: