Chữ Tín


Chữ Tín 

Chữ Tín

Đông Đô bằng giả sẵn sàng in
Bảo mật thời ngang đĩ giấu lìn
Chỉ bán cho người toàn chữ tín
Phường ưa bội ước khó mà xin
Năm lăm ông kễnh toàn say xỉn?
Một chín ba thằng nhẽ ngáo pin?
Đặt cược công danh nhầm lũ ỉn
Tan tành sự nghiệp lẫn niềm tin


Bài thơ "Chữ Tín" là một bài thơ ngắn nhưng mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Bài thơ ca ngợi chữ Tín, một phẩm chất đạo đức quan trọng của con người.

Mở đầu bài thơ, tác giả giới thiệu một thực trạng đáng buồn trong xã hội đương thời: "Đông Đô bằng giả sẵn sàng in". Bằng giả ở đây được hiểu là những lời nói, hành động không đúng sự thật, không có giá trị. Những người làm bằng giả sẵn sàng in ra những thứ không có giá trị, bất chấp hậu quả.

Tiếp theo, tác giả chỉ ra sự mâu thuẫn giữa chữ Tín và sự bội ước: "Bảo mật thời ngang đĩ giấu lìn". Bảo mật ở đây có thể hiểu là giữ bí mật, không tiết lộ. Tuy nhiên, những người ưa bội ước lại sẵn sàng giấu kín những gì họ đã hứa, đã cam kết.

Cuối cùng, tác giả đưa ra một lời cảnh tỉnh: "Năm lăm ông kễnh toàn say xỉn?/ Một chín ba thằng nhẽ ngáo pin?". Câu hỏi này mang ý nghĩa mỉa mai, châm biếm những kẻ bội ước, không giữ chữ Tín. Những người như vậy sẽ không bao giờ thành công trong cuộc sống.

Bài thơ "Chữ Tín" là một bài thơ giàu ý nghĩa. Bài thơ nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của chữ Tín trong cuộc sống. Người có chữ Tín sẽ được mọi người tin tưởng, quý mến, và thành công trong cuộc sống.

Dưới đây là một số ý kiến của tôi về bài thơ:

  • Bài thơ sử dụng ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu, nhưng vẫn mang đậm phong cách thơ của Tản Đà.
  • Bài thơ có nội dung sâu sắc, ca ngợi chữ Tín, một phẩm chất đạo đức quan trọng của con người.
  • Bài thơ có ý nghĩa nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của chữ Tín trong cuộc sống.

Tôi cho rằng bài thơ "Chữ Tín" là một bài thơ hay và có ý nghĩa. Bài thơ đã góp phần nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của chữ Tín trong cuộc sống.

Phân tích bởi Bard

Đăng nhận xét