30 tháng 11 2020

Chữ Tín


Chữ Tín 
Chữ Tín
Đông Đô bằng giả sẵn sàng in
Bảo mật thời ngang đĩ giấu lìn
Chỉ bán cho người toàn chữ tín
Phường ưa bội ước khó mà xin
Năm lăm ông kễnh toàn say xỉn?
Một chín ba thằng nhẽ ngáo pin?
Đặt cược công danh nhầm lũ ỉn
Tan tành sự nghiệp lẫn niềm tin

***

Bàn luận về vấn đề mua bán bằng cấp ở Việt Nam năm 2022

Ở Việt Nam, việc làm bằng đại học rất uy tín. Học sinh và cha mẹ của họ muốn có được một tấm bằng đại học để họ có thể kiếm sống tốt và cung cấp một cuộc sống thoải mái cho bản thân và gia đình của họ. 

Tuy nhiên, việc lấy bằng đại học ở Việt Nam có thể khó khăn do tình trạng kinh tế của đất nước. Mặc dù việc lấy bằng đại học là có uy tín ở Việt Nam, nhưng nhiều sinh viên chọn không theo đuổi bằng do khó theo đuổi.

Học sinh phải trải qua một kỳ thi đầu vào

Để được nhận vào một trường đại học ở Việt Nam, học sinh phải trải qua một kỳ thi đầu vào. Tuy nhiên, do suy thoái kinh tế đang diễn ra, hầu hết các trường cao đẳng đã đóng cửa từ năm 2014. Vì vậy, so với các nước châu Á khác, việc đăng ký vào đại học ở Việt Nam hiện nay dễ dàng hơn nhiều vì ít có sự cạnh tranh từ sinh viên nước ngoài. 

Ngoài ra, chính phủ trả một phần chi phí học đại học nếu bạn đến từ một số ngành nghề nhất định như quân đội hoặc nhân viên chính phủ. Điều này làm cho việc theo đuổi một bằng đại học ít thách thức hơn nhiều so với việc theo đuổi bằng ở các nước khác .

Cung cấp bằng cấp miễn phí cho những người từ một số ngành nghề nhất định

Các gia đình cũng phải lưu ý rằng học phí đã tăng lên kể từ khi kinh tế suy thoái; tuy nhiên, chính phủ cung cấp bằng cấp miễn phí cho những người từ một số ngành nghề nhất định. Điều này giúp nhà tuyển dụng dễ dàng tìm được những ứng viên có năng lực. 

Lấy bằng đại học ở Việt Nam cũng rẻ hơn nhiều so với ở Mỹ vì học phí đại học thấp hơn nhiều so với ở đây. Ngoài ra, việc mua bằng từ Việt Nam cũng dễ dàng hơn nhiều so với mua bằng từ Mỹ do sự chênh lệch về chi phí học phí và sự cạnh tranh của sinh viên bản địa.

Giáo dục trở nên quan trọng hơn bao giờ

Nhiều người coi việc lấy bằng đại học ở Việt Nam là một trong những điều tốt nhất cách để cải thiện triển vọng nghề nghiệp của một người. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế khó khăn nên hầu hết sinh viên không chọn theo đuổi ngành nào. 

Thay vì theo đuổi bằng cấp, một số sinh viên chọn theo đuổi sự nghiệp sáng tạo hoặc kinh doanh mà không cần bằng cấp. Điều đó nói lên rằng, việc theo đuổi một tấm bằng đại học hiện nay dễ dàng hơn nhiều do sự giảm thiểu cạnh tranh và các ưu đãi của chính phủ.

Cuối cùng, sự bất ổn kinh tế ngày càng gia tăng làm cho giáo dục trở nên quan trọng hơn bao giờ hết vì nó cho phép các cá nhân và quốc gia như nhau hiểu rõ hơn và giải quyết các vấn đề trong xã hội / quốc gia của họ.
(Bài viết của AI)