30/11/2020

Chữ Tín


 
Chữ Tín
Đông Đô bằng giả sẵn sàng in
Bảo mật thời ngang đĩ giấu lìn
Chỉ bán cho người toàn chữ tín
Phường ưa bội ước khó mà xin
Năm lăm ông kễnh toàn say xỉn?
Một chín ba thằng nhẽ ngáo pin?
Đặt cược công danh nhầm lũ ỉn
Tan tành sự nghiệp lẫn niềm tin

TÌM HIỂU VỀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Thơ Đường Luật là gì? Bảng niêm luật Thơ Đường Các thể loại Thơ Đường Câu đối trong Thơ Đường Lỗi bệnh trong Thơ Đường Xướng họa trong Thơ Đường
Scan QR code to download App Now !
Quét mã QR để tải xuống ứng dụng!
Bài Trước
Bài Sau

0 Nhận xét: