30 tháng 11, 2020

Chữ Tín


 
Chữ Tín
Đông Đô bằng giả sẵn sàng in
Bảo mật thời ngang đĩ giấu lìn
Chỉ bán cho người toàn chữ tín
Phường ưa bội ước khó mà xin
Năm lăm ông kễnh toàn say xỉn?
Một chín ba thằng nhẽ ngáo pin?
Đặt cược công danh nhầm lũ ỉn
Tan tành sự nghiệp lẫn niềm tin

Bài thơ liên quan

Không có nhận xét nào: