19 tháng 1, 2021

Đánh chuột vỡ bình


Đánh chuột vỡ bình
Gặm nhấm loài kia núp góc nhà
Ông thò gậy chọc xuýt cùng xoa
Vung tay phải giữ bao thành quả
Thượng cẳng lưu tình níu nụ hoa
Đánh khẽ dơ cao dường nổi đóa
Tung đòn ngỡ nặng hóa qua loa
Ngày xuân tích cũ vang thiên hạ
Chuột chạy bình còn vạn tuế gia

Bài thơ liên quan

Không có nhận xét nào: