06/01/2021

Nhớ Tết Xưa


Pháo Tết Xưa
Nhớ Tết năm xưa tiếng pháo đoàng!
Đông Lào ban luật chúng bay toang
Làng trên xóm dưới thời kinh hoảng
Khốn khổ Bình Đà giống chó hoang
Ngắm lộc đầy căng sầu loáng thoáng
Buồn xem rồng lộn vẫn hoang mang
Giao thừa trống giục tâm còn loãng
Nhớ Tết năm xưa tiếng pháo đoàng!
Pháo Tết Nay

Tết đến xuân sang thiếu pháo sầu
Đàn chim én liệng ngẫm ruồi bâu
Lòng như địa chủ vàng không đấu
 Dạ giống tham quan mãi chả giàu
Dẫu trám răng hư khuôn bạc ẩu
Sao bằng nướu thật mõm dù vâu
Bên kia tiếng nổ đoàng thêm nẫu
Hưởng sái thanh âm vọng xứ Tàu
TÌM HIỂU VỀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Thơ Đường Luật là gì? Bảng niêm luật Thơ Đường Các thể loại Thơ Đường Câu đối trong Thơ Đường Lỗi bệnh trong Thơ Đường Xướng họa trong Thơ Đường
Bài Trước
Bài Sau

0 comments: