01/07/2022

Lò Tôn


QUA DO CNXH
Lò Tôn
Đường lên xã hội thế loanh quanh
Lý thuyết chủ trương mãi lộn cành
Một buổi tan trường đầy viễn ảnh
Thuận buồm xuôi gió vẫn hư danh
Lò tôn gánh củi đừng mang sánh
Chảo điện bình ga chốn thị thành
Đất nước Liên Xô còn chẳng rảnh
Quan anh quẳng mẹ nó cho lành!

TÌM HIỂU VỀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Thơ Đường Luật là gì? Bảng niêm luật Thơ Đường Các thể loại Thơ Đường Câu đối trong Thơ Đường Lỗi bệnh trong Thơ Đường Xướng họa trong Thơ Đường
Scan QR code to download App Now !
Quét mã QR để tải xuống ứng dụng!
Bài Trước
Bài Sau

0 Nhận xét: