21/12/2021

Huân Chương


huan chuong
Cái Huân Chương

Trọng đâu đâu tín vẫn huân chương?
Thổi giá toang hoang cuộc hý trường?
Sáng thưởng chiều ban đêm có rút?
Thằng nào gian xảo đứa nào lương?

Thằng nào gian xảo đứa nào lương?
Chục mét làm sao loạn chính trường?
Lắm bộ nhiều ngành thương Việt Á?
Nghe đồn đã tặng cả huân chương?
TÌM HIỂU VỀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Thơ Đường Luật là gì? Bảng niêm luật Thơ Đường Các thể loại Thơ Đường Câu đối trong Thơ Đường Lỗi bệnh trong Thơ Đường Xướng họa trong Thơ Đường
Scan QR code to download App Now !
Quét mã QR để tải xuống ứng dụng!
Bài Trước
Bài Sau

0 comments: