Bạn có thơ tự sáng tác? Gửi tác phẩm!

Huân Chương


Huân Chương

Cái Huân Chương
Trọng đâu đâu tín vẫn huân chương?
Thổi giá toang hoang cuộc hý trường?
Sáng thưởng chiều ban đêm có rút?
Thằng nào gian xảo đứa nào lương?

Thằng nào gian xảo đứa nào lương?
Chục mét làm sao loạn chính trường?
Lắm bộ nhiều ngành thương Việt Á?
Nghe đồn đã tặng cả huân chương?

Cái mề đay
Mày ở nơi nào đến nước ông,
Phong hàm tặng tước đã lung tung.
Nét son khéo kẻ đeo đầu lộn,
Cuống tía trêu người ghé mắt trông.
Lão khọm rừng Thanh ra thú tội
Tên Nùng xứ Lạng xuống tâng công.
Còng ông với độ mươi thằng nữa,
Chửi đổng chai mồm ngực trống không
(Bùi Như Lạc)

Bài thơ "Cái Huân Chương" mang đến một lời nhắc nhở và châm biếm về việc trao tặng huân chương, đặc biệt là những trường hợp có vẻ không minh bạch và công bằng. Dưới đây là một số điểm phân tích về nội dung và ngôn ngữ của bài thơ:

  1. Châm biếm về tính minh bạch của việc trao tặng huân chương:

  2. "Trọng đâu đâu tín vẫn huân chương? Thổi giá toang hoang cuộc hý trường?" - Tác giả đặt ra câu hỏi về tính minh bạch và công bằng trong quá trình trao tặng huân chương, với việc sử dụng từ ngữ châm biếm và nghi ngờ.

  3. So sánh giữa thằng nào gian xảo và đứa nào lương:

  4. "Thằng nào gian xảo đứa nào lương? Chục mét làm sao loạn chính trường?" - Sử dụng so sánh để nói về sự không rõ ràng và công bằng trong quá trình xét tặng huân chương, đặt ra câu hỏi về nguyên tắc và đạo đức.

  5. Châm biếm về việc trao tặng huân chương không đúng đối tượng:

  6. "Lắm bộ nhiều ngành thương Việt Á? Nghe đồn đã tặng cả huân chương?" - Châm biếm về việc trao tặng huân chương cho nhiều ngành nghề mà có vẻ không phù hợp, đặt nghi vấn về tiêu chí trao tặng.

  7. Hình ảnh hài hước và mỉa mai:

  8. "Cái mề đay, Mày ở nơi nào đến nước ông, Phong hàm tặng tước đã lung tung..." - Sử dụng hình ảnh hài hước và mỉa mai để châm biếm việc những người nhận huân chương không đúng đối tượng và xứng đáng.

Bài thơ thể hiện tư duy mỉa mai và châm biếm về việc trao tặng huân chương trong một ngữ cảnh có thể là xã hội đương đại, tập trung vào sự không rõ ràng và không minh bạch trong quá trình này.

Đăng nhận xét