20 tháng 7 2022

Tu chùa

 

Tu chùaTu chùa

Sư thầy Thích Pháp, Biện Sơn chùa

Đại đức quê nhà trọng quá vua

Phật bảo tu hành thân nén dục

Bần tăng đếch chịu chuyện như đùa

Đầu hè cực nắng thèm trai lạ

Trái gió đông tàn mõ vẫn khua

Giáo hội nghiêm minh thì phải thiến

Làm gương những kẻ muốn theo hùa.

***

 


nguyen duc chung


 
Thi Đua Khen thưởng

Tám chục bằng khen đếch phải vừa
Oai hùm quát khẽ vạn người thưa
Ô dù cánh hẩu còn đâu tá
Củng cố đời con liệu sẽ chừa.

Tác giả:Đàm Lức(dmd1867@gmail.com)


Đạo đức xuống cấp của người tu hành phật giáo tại việt nam


  Phật giáo là một tôn giáo có nguồn gốc từ Ấn Độ và lan sang Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và các nước khác. Ban đầu, nó là một tôn giáo Hindu. Do chủ nghĩa thực dân và ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, nhiều tín đồ của nó ở Việt Nam thực hành một hình thức Phật giáo khác với hình thức thực hành ở các nước khác. 

Do đó, chính phủ Việt Nam coi họ là những kẻ lật đổ và ủng hộ việc đàn áp của họ. Thật không may, sự đàn áp của các tôn giáo đã dẫn đến sự xuống cấp đạo đức của nhiều người trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, nhiều người đã đánh mất sợi dây đạo đức để duy trì các chuẩn mực xã hội đúng đắn.

 Một số Phật tử Việt Nam không tuân theo các giáo lý đạo đức vì tôn giáo chỉ là vấn đề cá nhân. Họ tin rằng tôn giáo chỉ nên quan tâm đến đạo đức cá nhân, chẳng hạn như tuân theo Năm giới. Tuy nhiên, họ không tuân theo những lời dạy đạo đức của tôn giáo họ vì họ không nghĩ rằng chúng áp dụng cho họ.

 Ngoài ra, họ không coi hành động trái đạo đức của mình là tội lỗi vì họ tin vào một hình thức luân hồi khác. Theo quan điểm của họ, họ sẽ tái sinh thành một phi nhân hoặc bị tiêu diệt trong một trận động đất lớn. Kết quả là, họ không cảm thấy tội lỗi vì những hành động trái đạo đức của mình và không cảm thấy cần phải thay đổi. - Người Phật tử vô đạo đức vì họ tin vào việc thực hành Bát Chánh Đạo khi họ không tin vào một quyền năng cao hơn. 

Thay vào đó, họ tin vào một loạt các nguyên tắc khác nhau. Ví dụ, họ tin vào nghiệp nhưng không tin vào thế giới bên kia. Kết quả là họ không thực hành đạo đức đúng đắn. Họ không tuân theo Mười Điều Răn bởi vì họ không xem chúng là ràng buộc. 

Thay vào đó, họ xem chúng như những quy tắc lỗi thời không còn phù hợp nữa. Họ cũng không tuân theo Quy tắc Vàng; họ tin vào việc làm những gì tốt nhất cho bản thân và bỏ qua những gì tốt nhất cho người khác. Ngoài ra, họ không hiểu tại sao họ nên giúp đỡ người khác nếu họ sắp tái sinh thành phi người hoặc bị tiêu diệt trong một trận động đất .

  Nhiều Phật tử không có đạo đức vì niềm tin tôn giáo của họ yếu. Họ tin rằng có nhiều con đường dẫn đến giác ngộ và tôn giáo của họ không phải là duy nhất. Vì vậy, họ không thực hành đạo đức đúng đắn bởi vì họ không nghĩ rằng họ đang làm bất cứ điều gì sai trái. Ngoài ra, họ không hiểu tại sao họ nên có đạo đức khi có nhiều tôn giáo với các cách thực hành khác nhau. Họ tin rằng tôn giáo của họ không nên là tôn giáo duy nhất ở đất nước của họ. Thay vào đó, họ nên được tự do thực hành bất cứ điều gì họ muốn .

 Nhiều Phật tử Việt Nam đã mất đạo đức vì đất nước của họ bị cai trị bởi những người cộng sản đàn áp tôn giáo. Ngoài ra, họ không cảm thấy tự do tôn giáo vì chính phủ của họ coi tôn giáo là mối đe dọa đối với quyền lực của họ. Kết quả là, họ không thực hành đạo đức đúng đắn bởi vì họ không tin rằng họ nên bị trừng phạt vì đã theo tôn giáo của họ. Thay vào đó, họ nghĩ rằng chính phủ của họ chỉ đang cố gắng giữ họ trong hàng ngũ. Ngoài ra, họ tin rằng tôn giáo là một công cụ được sử dụng bởi những người có quyền lực để áp bức những người kém quyền lực hơn. Vì vậy, họ xem tôn giáo như một lực lượng gây chia rẽ và không coi đạo đức đúng đắn là cần thiết .

 Mặc dù một số Phật tử Việt Nam có đạo đức vì họ tin vào việc thực hành Bát Chánh Đạo, những người khác không phải vì họ không tin vào một đấng cao hơn. sức mạnh. Họ không tin vào một sức mạnh cao hơn vì có nhiều con đường dẫn đến giác ngộ và mọi người đều khác nhau. Vì vậy, họ không tin vào Bát Chánh Đạo .

 Mặc dù một số Phật tử có đạo đức vì họ tin vào Quy tắc Vàng và Mười Điều răn, những người khác không phải vì họ không hiểu chúng. Họ không hiểu Mười Điều Răn vì có nhiều tôn giáo với những thực hành khác nhau. Ngoài ra, họ không tin vào Quy tắc Vàng vì họ tin vào các nguyên tắc khác nhau .

 Mặc dù một số Phật tử có đạo đức vì họ có thể thực hành đạo đức mà không có niềm tin vào Chúa và không có tôn giáo có tổ chức, những người khác không phải vì họ không không tin vào một sức mạnh cao hơn. Thay vào đó, họ tin rằng có nhiều con đường dẫn đến giác ngộ và mọi người đều khác nhau. Vì vậy, họ không tin làm bất cứ điều gì nếu không có quyền lực cao hơn. 

 Mặc dù người Phật tử Việt Nam có đạo đức khi tôn giáo của họ mạnh, nhưng họ lại vô đạo đức khi niềm tin tôn giáo của họ yếu. Họ vô đạo đức bởi vì họ không thực hành đạo đức thích hợp và họ không tin vào một quyền lực cao hơn. Ngoài ra, họ không tin vào Bát Chánh Đạo và Quy tắc Vàng. Ngoài ra, họ không tin rằng họ nên bị trừng phạt vì những hành động trái đạo đức của mình. Ngoài ra, họ không tin rằng tôn giáo của họ là duy nhất. Vì vậy, họ không tin vào Bát Chánh Đạo và Quy tắc Vàng. Ngoài ra, họ không tin rằng tôn giáo của họ là duy nhất. Vì vậy, họ không tin vào Bát Chánh Đạo và Quy tắc Vàng.
(Bài phân tích, bình luận này của AI viết)