Bạn có thơ tự sáng tác? Gửi tác phẩm!

Tu chùa

 

Tu chùa

Tu chùa

Sư thầy Thích Pháp, Biện Sơn chùa
Đại đức quê nhà trọng quá vua
Phật bảo tu hành thân nén dục
Bần tăng đếch chịu chuyện như đùa
Đầu hè cực nắng thèm trai lạ
Trái gió đông tàn mõ vẫn khua
Giáo hội nghiêm minh thì phải thiến
Làm gương những kẻ muốn theo hùa.

 


nguyen duc chungThi Đua Khen thưởng
 
Tám chục bằng khen đếch phải vừa
Oai hùm quát khẽ vạn người thưa
Ô dù cánh hẩu còn đâu tá
Củng cố đời con liệu sẽ chừa.

Tác giả:Đàm Lức([email protected])

Bài thơ "Tu Chùa" thể hiện tư duy về sự trọng thọ và đạo đức trong việc tu hành, đặc biệt là trong bối cảnh của một người tu sĩ. Dưới đây là một số điểm phân tích về nội dung và ngôn ngữ của bài thơ:

  1. Sự tôn trọng đối với Đại đức quê nhà:

  2. "Đại đức quê nhà trọng quá vua" - Sử dụng từ ngữ tôn trọng để miêu tả sự quý phái và trọng thọ của Đại đức trong đời sống tu hành.

  3. Châm biếm về bần tăng không chịu khó:

  4. "Bần tăng đếch chịu chuyện như đùa" - Sử dụng châm biếm để nhấn mạnh việc một số bần tăng không chịu khó hay không nghiêm túc trong việc tu hành.

  5. Miêu tả về khó khăn của việc tu hành:

  6. "Đầu hè cực nắng thèm trai lạ, Trái gió đông tàn mõ vẫn khua" - Sử dụng miêu tả hình ảnh để nói về khó khăn và thách thức trong cuộc sống tu hành.

  7. Giao điểm giữa đạo đức và tu hành:

  8. "Giáo hội nghiêm minh thì phải thiến, Làm gương những kẻ muốn theo hùa" - Giao điểm giữa việc giữ gìn đạo đức và việc tu hành, đặt ra tầm gương cho những người muốn theo đuổi đạo đức và tu hành.

Bài thơ thể hiện sự tôn trọng và châm biếm đối với việc tu hành, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn đạo đức trong cuộc sống tu hành.

Đăng nhận xét