20/07/2022

Tu chùa

 

tu chua

Tu chùa

Sư thầy Thích Pháp, Biện Sơn chùa

Đại đức quê nhà trọng quá vua

Phật bảo tu hành thân nén dục

Bần tăng đếch chịu chuyện như đùa

Đầu hè cực nắng thèm trai lạ

Trái gió đông tàn mõ vẫn khua

Giáo hội nghiêm minh thì phải thiến

Làm gương những kẻ muốn theo hùa.

***

 

trung con

 
Thi Đua Khen thưởng

Tám chục bằng khen đếch phải vừa
Oai hùm quát khẽ vạn người thưa
Ô dù cánh hẩu còn đâu tá
Củng cố đời con liệu sẽ chừa.

Tác giả:Đàm Lức([email protected])

TÌM HIỂU VỀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Thơ Đường Luật là gì? Bảng niêm luật Thơ Đường Các thể loại Thơ Đường Câu đối trong Thơ Đường Lỗi bệnh trong Thơ Đường Xướng họa trong Thơ Đường
Scan QR code to download App Now !
Quét mã QR để tải xuống ứng dụng!
Mới Nhất
Bài Sau

0 Nhận xét: