Bạn có thơ tự sáng tác? Gửi tác phẩm!

Sư Thịt Chó

sư thịt chó


Sư Thịt Chó 
Bắc phái cầy tơ Phật cấm xơi 
Nam tông thịt chó có thì chơi 
Thọ chay hay mặn đừng ăn tạp 
Đạo dụ trên ban sống đẹp đời

***
Đạo dụ trên ban sống đẹp đời
Tu hành ngẫm tựa ấy trò chơi
Dù sư hay trọc đừng ham chó
Cứ đậu phụ chùa bảy món xơi

***
Cứ đậu phụ chùa bảy món chơi
Cờ tây Bắc Phái đã nhiều đời 
Nam Tông đại đức thầy Cu Chỉ
Tấm biển mộc tồn cúng sẽ xơi

Bài thơ "Sư Thịt Chó" thể hiện một cách châm biếm và hài hước về những đặc điểm và quy tắc trong việc tu hành và ăn uống trong đạo Phật. Dưới đây là một số điểm phân tích về nội dung và ngôn ngữ của bài thơ:

  1. Chấp Nhận Sự Khác Biệt:

  2. "Bắc phái cầy tơ Phật cấm xơi, Nam tông thịt chó có thì chơi" - Mô tả sự khác biệt giữa các phái Phật tử về chế độ ăn uống và quy tắc tu hành, với sự châm biếm về việc "ăn thịt chó" trong Nam tông.

  3. Ngôn Ngữ Hài Hước và Châm Biếm:

  4. "Thọ chay hay mặn đừng ăn tạp, Đạo dụ trên ban sống đẹp đời" - Sử dụng ngôn ngữ hài hước để diễn đạt sự châm biếm về quy tắc ăn uống trong tu hành và đề xuất một cách sống đẹp đời.

  5. Lời Dạy và Sự Hài Hước:

  6. "Dù sư hay trọc đừng ham chó, Cứ đậu phụ chùa bảy món xơi" - Sử dụng hài hước để nhấn mạnh lên việc tránh xa sự ham chó và tập trung vào việc "đậu phụ chùa" với bảy món xơi.

  7. Kết Luận với Hài Hước:

  8. "Cờ tây Bắc Phái đã nhiều đời, Nam Tông đại đức thầy Cu Chỉ, Tấm biển mộc tồn cúng sẽ xơi" - Kết luận bằng cách nhấn mạnh lịch sử và truyền thống của các phái Phật tử, với sự châm biếm về "tấm biển mộc tồn cúng" và việc ăn uống.

Bài thơ tạo nên một không khí hài hước và sáng tạo, kết hợp với lời dạy nhẹ nhàng để truyền đạt thông điệp về sự linh hoạt và chấp nhận khác biệt trong tu hành Phật pháp.

Đăng nhận xét