Ngạo Nghễ

Ngạo Nghễ


Ngạo nghễ
Phiên tòa ngạo nghễ xứ rồng tiên
Chúng nó khảo tra khắp mọi miền
Xảo trá thằng khai rằng bốn rượu
Gian manh lão nhận Lục Vân Tiên
Lẩy Kiều khiêm tốn thơ thành thẩn
Ngâm vịnh thật thà tỉnh hoá điên
Vẫn biết quan tòa ngang bụt thánh
Nhưng nào dám phán trả dân tiền


Bài thơ "Ngạo Nghễ" mô tả một tình huống phiên tòa và chứa đựng sự châm biếm về quy trình tư pháp, sự ngạo nghễ của quan tòa và những cái nhìn châm biếm về nhân vật Lục Vân Tiên và Kiều.

Dưới đây là một số điểm phân tích về nội dung và ngôn ngữ của bài thơ:

  1. Phiên Tòa Ngạo Nghễ:

  2. "Phiên tòa ngạo nghễ xứ rồng tiên, Chúng nó khảo tra khắp mọi miền" - Mô tả không khí phiên tòa với sự ngạo nghễ và tự cao của quan toà.

  3. Xảo Trá và Gian Manh:

  4. "Xảo trá thằng khai rằng bốn rượu, Gian manh lão nhận Lục Vân Tiên" - Châm biếm về những xảo trá trong quy trình tư pháp và sự gian manh của quan toà khi nhận định Lục Vân Tiên là người phạm tội.

  5. So Sánh với Kiều:

  6. "Lẩy Kiều khiêm tốn thơ thành thẩn, Ngâm vịnh thật thà tỉnh hoá điên" - So sánh Lục Vân Tiên với Kiều, với sự châm biếm về sự khiêm tốn và thực tế trong sáng tác thơ.

  7. Dân Chủ và Nguyên Tắc Tư Pháp:

  8. "Vẫn biết quan tòa ngang bụt thánh, Nhưng nào dám phán trả dân tiền" - Châm biếm về nguyên tắc dân chủ và tư pháp khi quan tòa có vẻ ngang bụt thánh nhưng không dám đưa ra phán xét công bằng.

Bài thơ truyền đạt thông điệp châm biếm một cách hài hước về tư pháp và xã hội, đồng thời thể hiện sự chống trả và bất mãn với quy trình tư pháp của nhà thơ.

Đăng nhận xét