12 tháng 8 2023

Mường Thanh

Muong thanh

Lần này lại đến “Phương Đông”
Tình xưa nghĩa cũ, mặn nồng “Mường Thanh"
Cố lên các chị, các anh
Quê hương thanh thản phút bồi hồi 
Hương thuốc lào thơm bỗng lại hôi
Vẫn nhớ Phương Đông tình nghĩa cũ
Gọi Mường Thanh buổi mặn nồng ôi
Sử đôi dòng chép vuông thành méo
Xanh chín ương ương ngỡ nảy chồi
Lưu luyến cảm thông đồng chí tốt
Truyền hình bộ khảo ,đã đành thôi!