20.11.18

Sáu tháng đơn từ

Sáu tháng đơn từ


Sáu tháng đơn từ
Sáu tháng quan nhà nó đáp dân
Bởi vì ông mới được phong thần*
Mả cha đơn gửi từ năm trước

Bá ngọ cớ sao mãi chẳng mần

*Ông phó chủ tịch nói mới nhậm 
chức được một tháng 
nên không biết đơn 
kiến nghị của tôi gửi từ 6 tháng truớc.
Bài thơ "Sáu tháng đơn từ" có một số ý nghĩa và thông điệp đặc biệt. Đầu tiên, nó truyền tải về một vấn đề phổ biến trong xã hội, đó là sự chậm trễ và lãng phí của quan chức. Tác giả phê phán rằng một đơn từ đã được gửi từ năm trước nhưng đến sáu tháng trôi qua, quan chức vẫn chưa đáp lại hoặc giải quyết.

Bài thơ cho thấy sự không hài lòng của tác giả đối với sự chậm trễ và bất công trong các vấn đề hành chính. "Sáu tháng quan nhà nó đáp dân, bởi vì ông mới được phong thần". Câu này ám chỉ rằng quan chức chỉ quan tâm và đáp ứng yêu cầu của người dân khi họ nhận được sự thăng tiến hoặc chiếm được quyền lực mới.

Tuy nhiên, tác giả không chỉ trích quan chức mà còn tỏ ra thất vọng trong việc thực hiện công việc của chính mình. "Mả cha đơn gửi từ năm trước, bá ngọ cớ sao mãi chẳng mần" thể hiện sự thất vọng cùng với sự trách nhiệm cá nhân của tác giả. Ngụ ý rằng cả hai bên đều chịu trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề và làm việc hết sức.

Tóm lại, bài thơ "Sáu tháng đơn từ" truyền tải thông điệp về sự chậm trễ và lãng phí của quan chức và cũng thông qua đó khích lệ mọi người cần quan tâm và thực hiện trách nhiệm của mình để cải thiện tình hình hành chính.
Phân tích bởi AI

TÌM HIỂU VỀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT

Thơ Đường Luật là gì? Bảng niêm luật Thơ Đường Các thể loại Thơ Đường Biến thể của Thơ Đường Câu đối trong Thơ Đường Lỗi bệnh trong Thơ Đường Xướng họa trong Thơ Đường Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt
Scan QR code to download App Now !
Quét mã QR để tải xuống ứng dụng!