16 tháng 2, 2019

Tâm Sự Của Cô Bán Lờ

tam su cua co ban lo


Tâm Sự Của Cô Bán Lờ


Nhà em nhất nghệ bán toàn lờ
Cỡ nhỏ hay to cũng đáng mơ
Phố thị đường đông nhiều kẻ rớ
Chợ quê chen chúc lắm anh rờ
Trai chuyên khoản móc lòng nào nỡ
Lão thạo nghề mò bụng dám ngơ
Mẹ đám thơ ca phường rỗng túi
Không mua đừng mó hỏng bây giờ!


*Chú thích:Lờ(rọ,đó): Đan bằng tre, nứa
 để bắt tôm,cua, cá...
TÌM HIỂU VỀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT

Thơ Đường Luật là gì? Bảng niêm luật Thơ Đường Các thể loại Thơ Đường Câu đối trong Thơ Đường Lỗi bệnh trong Thơ Đường Xướng họa trong Thơ Đường Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Bát Cú