24 tháng 2, 2020

Thơ Đường Luật


Thơ Đường Luật Việt Nam
Nhắn gửi thơ Đường hội chính tông
Đừng biên thum thủm rặt mùi đồng
Bằng bằng Chú Cuội mây vờn gió
Trắc trắc Hằng Nga bỡn tiểu đồng
Gớm chửa!Hưu non, Nghè tuột xích
Ghê chưa?Cụ Tổng quẩn quanh lồng
Suốt ngày thơ thẩn bông cùng bống
Hỏi thật!Đêm còn ngỏng được không?
P/S:Kỉ niệm một năm bị các cụ ban nick.
Gớm,ban lâu lâu là😷
TÌM HIỂU VỀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT

Thơ Đường Luật là gì? Bảng niêm luật Thơ Đường Các thể loại Thơ Đường Câu đối trong Thơ Đường Lỗi bệnh trong Thơ Đường Xướng họa trong Thơ Đường Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Bát Cú

0 phản hồi: