17 tháng 2 2020


Và Nằm và nốn

Và bộ ban hành hết tháng hai
Và trò được nghỉ tết lâu dài
Và ơn bộ trưởng Và và mãi
Và tạ dịch kia tí tã hoài
Và tiếng ve kêu Và vãi đái
Và hè sẽ đến giã tòi khoai
Và thôi cứ thế Và cùng oải
Và lại học thêm vã mệt nhoài

PS:Chữ thứ năm trong câu có thể thay bằng từ
"và" cho hợp ngữ cảnh 😁

TÌM HIỂU VỀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Thơ Đường Luật là gì? Bảng niêm luật Thơ Đường Các thể loại Thơ Đường Câu đối trong Thơ Đường Lỗi bệnh trong Thơ Đường Xướng họa trong Thơ Đường Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Bát Cú

0 bình luận: