12/01/2021

Thằng Cuội


Thằng Cuội
Xuân sang Tết đến lộc đầy căng
Đất nước bao giờ đẹp thế chăng
Chổi đót nghề buôn vồ mánh lớn
Nuôi heo nghiệp phất đố ai bằng
Nhà xây , quốc tịch , công nhờ vợ
Biệt thự, siêu xe , lão chối phăng
Phải gió quan anh mồm đỡ cẳng
Tài hơn chú cuội ngự cung Hằng
TÌM HIỂU VỀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Thơ Đường Luật là gì? Bảng niêm luật Thơ Đường Các thể loại Thơ Đường Câu đối trong Thơ Đường Lỗi bệnh trong Thơ Đường Xướng họa trong Thơ Đường
Bài Trước
Bài Sau

0 comments: