Thơ Đường Luật

Nghị định 100

Trĩu Nặng Đường Tơ

Hái Táo Bờ Ao

Nỗi lòng mây biển

Mừng cố tám mươi

Đi về phía cuối ngày

Mẹ và nỗi nhớ

Ý Đảng lòng dân

Cạp đất mà ăn

Xin chút bình an

Ảo ảnh

Vẫn còn đó mùa đông

Tàn mơ

Gió mùa đông

Mưa phẳng

Chén rượu đầu năm

Giấc mộng mò côi

Một góc lòng

Đốt hết

Bật chợt buồn

Giấc mơ đêm