23.11.16

Gửi ông đốt lờ!

Gửi ông đốt lờ!

20.5.14

Hoa và Lửa

Hoa và Lửa

19.5.14

Nắng Ba Đình

Nắng Ba Đình

31.10.09

Mối tình bất tử

Mối tình bất tử

2.10.09

Thăm Xứ Lạng

Thăm Xứ Lạng

Núi mẹ

Núi mẹ

22.5.09

Tạm biệt gia đình Happy

Tạm biệt gia đình Happy

15.2.09

Bên tượng đài

Bên tượng đài

3.2.09

Cháu đi trồng cây

Cháu đi trồng cây

29.1.09

Ngọn lửa của Anh

Ngọn lửa của Anh

12.1.09

Huyền thoại nhà sàn

Huyền thoại nhà sàn

10.1.09

Chú chó yêu thương

Chú chó yêu thương

8.1.09

Nhớ Hồ Núi Cốc

Nhớ Hồ Núi Cốc

Phong nha Hang gió

Phong nha Hang gió

3.1.09

Quýt Bắc Sơn

Quýt Bắc Sơn

1.1.09

Phút chín mươi ba

Phút chín mươi ba

27.12.08

Hai bố con,hai người lính

Hai bố con,hai người lính

Lời em dặn dò

Lời em dặn dò

Lễ hội Tân Thanh

Lễ hội Tân Thanh

Hội đầu pháo

Hội đầu pháo

Chào mùa xuân

Chào mùa xuân